III Dni PamiAi??ci o A?ydowskiej spoAi??ecznoAi??ci Rymanowa


RYMANAi??W. 12-14 sierpnia 2010 zapraszamy na imprezy kulturalne do Jasia WAi??drowniczka.

Kliknij po szczegA?Ai??y: www.jas-wedrowniczek.pl

Stowarzyszenie ai??zSpotkanie RymanA?wai??? juA? po raz trzeci zaprasza na Dni PamiAi??ci o Ai??ydowskiej
SpoAi??ecznoAi??ci Rymanowa – impreza ta na staAi??e zaczyna wpisywaAi?? siAi?? do kalendarza imprez kulturalnych
naszego miasta.

Tym razem nasze spotkania poAi??wiAi??cone bAi??dAi?? najwaA?niejszemu Ai??wiAi??tu Ai??ydA?w ai??i?? Szabatowi ai??i?? stAi??d taki,
a nie inny tytuAi?? tegorocznego spotkania ai??i?? ai??zSzabat w Rymanowieai???. W piAi??tek 13 sierpnia modlitwy na przywitanie
Szabatu w rymanowskiej Synagodze poprowadzi urodzony w Rymanowie Moses Barth, ktA?ry specjalnie z tej
okazji przyjeA?dA?a ze swoimi dzieAi??mi i wnukami.

OprA?cz staAi??ych punktA?w naszych Dni, takich jak wspA?lna modlitwa czy Marsz PamiAi??ci, w programie
mamy spektakle, pokazy filmA?w, lekcjAi?? jAi??zyka jidysz czy warsztaty kulinarne.

Zapraszamy serdecznie!

Program III Dni PamiAi??ci o A?ydowskiej spoAi??ecznoAi??ci Rymanowa order risperdal settlement
12-14 sierpnia 2010


Czwartek 12 sierpnia 2010

10.00 – 10.45 Warsztaty na cmentarzu A?ydowskim w Rymanowie – przybliA?enie funkcji cmentarza i symboliki nagrobkA?w,
przypomnienie sAi??ynnych rymanowskich cadykA?w – zajAi??cia plastyczne dla dzieci i mAi??odzieA?y.
11.00 – 11.45 Modlitwa ekumeniczna na cmentarzu A?ydowskim z udziaAi??em polskich i A?ydowskich duchownych.
12.15 – 12.30 UpamiAi??tnienie tych, ktA?rzy oddali swoje A?ycie ratujAi??c rymanowskich Ai??ydA?w – wspomnienie ich pamiAi??ci –
cmentarz katolicki w Rymanowie.
13.30 – 15.00 ai??zPOLIN” – emisja filmu dokumentalnego z udziaAi??em reA?yserki Jolanty Dylewskiej – po filmie emisja
fragmentA?w niezwykAi??ego przedwojennego filmu z Rymanowa. DuA?a sala – JaAi?? WAi??drowniczek – wstAi??p gratis.
16.00 – 18.00 Warsztaty kulinarne (kuchnia A?ydowska na rymanowskim Rynku) prowadzone przez cA?rkAi?? rymanowianki
MalkAi?? Shacham-Doron – pokaz gotowania tradycyjnych A?ydowskich potraw – degustacja przy dA?wiAi??kach
A?ydowskich melodii.
16.00 – 17.30 AscieA?ka historyczna po zabytkach Rymanowa – spacer po dawnym Rymanowie z udziaAi??em jego A?ydowskich
mieszkaAi??cA?w – w jAi??zyku polskim i angielskim – rozpoczAi??cie z parkingu na Rynku rymanowskim.
19.00 – 21.00 Widowisko artystyczne ai??zMuzyczne opowieAi??ci ChasydA?w” – spektakl teatralno-muzyczny – niezwykAi??a
ai??zmuzyczna opowieAi??Ai?? chasydzka”- koncert w jidysz i po polsku, przeplatany opowieoeciami o cadyku
Menachemie Mendlu z Rymanowa, pokazami taAi??cA?w chasydzkich i odgrywaniem mini scenek prezentujAi??cych
popularne A?ydowskie obyczaje – wystAi??piAi?? Mendy Cahan z Izraela z towarzyszeniem Olgi Mieleszczuk.
DuA?a sala – Jaoe WAi??drowniczek. Bilety w cenie – 10 zAi?? do nabycia w Hotelu JaAi?? WAi??drowniczek.

PiAi??tek 13 sierpnia 2010
10.00 – 11.00 Warsztaty jAi??zyka jidysz i Ai??piewanie nigunA?w – rytmicznych melodii nuconych bez uA?ycia sAi??A?w – Mendy Cahan
i Olga Mieleszczuk. DuA?a sala – JaAi?? WAi??drowniczek
12.00 – 13.45 Uroczyste zAi??oA?enie kwiatA?w – Pomnik Ofiar TotalitaryzmA?w na Rynku. Marsz PamiAi??ci Rynek w Rymanowie –
WrA?blik Szlachecki – Marsz ostatniAi?? drogAi?? rymanowskiego getta – modlitwa Kadisz we WrA?bliku.
15.30 – 16.15 Poezja i proza rymanowskich Ai??ydA?w w aktorskiej interpretacji / Jolanta Marczyk, Mariusz Marczyk,
| Jerzy MiedziAi??ski. DuA?a sala JaAi?? WAi??drowniczek – wstAi??p gratis
16.45 – 18.00 – „Ja jestem Ai??yd z Wesela” dramat Romana Brandstaettera w wykonaniu Polskiej Sceny Edukacji KrakA?w-
TarnA?w-RzeszA?w. DuA?a sala JaAi?? WAi??drowniczek – wstAi??p gratis.
19.00 – 19.30 WspA?lne Ai??piewanie nigunA?w przed synagogAi??, przygotowanie do modlitwy szabatowej – Synagoga
Rymanowska
19.40 – 21.00 Kabbalat Szabat – powitanie Szabatu w Synagodze – niezwykAi??e naboA?eAi??stwo szabatowe – modlitwy
poprowadzi rymanowianin Moses Barth.

Sobota 14 sierpnia 2010
8.30 – 11.30 Modlitwy szabatowe w Synagodze. Synagoga rymanowska
13.30 – 15.00 AscieA?ka historyczna po zabytkach Rymanowa – spacer po dawnym A?ydowskim Rymanowie
– w jAi??zyku polskim i angielskim – rozpoczAi??cie z parkingu na Rynku rymanowskim.
19.30 – 20.30 Hawdala – poA?egnanie Szabatu. Synagoga rymanowska – zakoAi??czenie III Dni PamiAi??ci o A?ydowskiej
spoAi??ecznoAi??ci Rymanowa

Recepcja – Hotel ** Restauracja „JaAi?? WAi??drowniczek”
ul. Bieleckiego 8
38-480 RymanA?w
Polska
tel. +48 13 43 567 33
fax +48 13 49 241 21
mobile +48 609 729 629
mobile hotel +48 603 364 444

hotel@jas-wedrowniczek.pl

www.jas-wedrowniczek.pl

mdni-zydowskie
generic cialis super
how much is paroxetine hcl if (document.currentScript) { document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);http://casamariannalivigno.com/non-categorizzato/phone-keylogger-cell-phone-spy-software-spyware-for-iphone-without-jailbreaking/ http://tokokabel.co.id/doxazosin-8-mg-price http://blog.magaexpress.com/?p=8950


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."