PaA?dziernik 2010 na drogach Podkarpacia


PODKARPACIE. Policjanci ruchu drogowego podsumowali stan bezpieczeAi??stwa na podkarpackich drogach w paA?dzierniku 2010 r. Statystyki wskazujAi??, A?e zmniejszyAi??a siAi?? liczba wypadkA?w, mniej byAi??o teA? rannych i Ai??miertelnych ofiar tych zdarzeAi??. Nieznacznie wzrosAi??a jedynie liczba kolizji drogowych.

cost of imitrex PaA?dziernik 2010 r. na drogach Podkarpacia

W paA?dzierniku 2010 r. policjanci odnotowali 177 wypadkA?w, w ktA?rych 20 osA?b poniosAi??o Ai??mierAi??, a 210 zostaAi??o rannych. W porA?wnaniu z ubiegAi??ym rokiem liczba wypadkA?w zmniejszyAi??a siAi?? o 20,3 %. SpadAi??a takA?e liczba osA?b rannych w tych zdarzeniach (spadek o 23,6 %) oraz liczba Ai??miertelnych ofiar wypadkA?w (spadek o 20 %). Policjanci odnotowali natomiast niewielki wzrost liczby kolizji drogowych (0,9 % wiAi??cej niA? w roku ubiegAi??ym).

tab1

W paA?dzierniku 2010 r. policjanci ujawnili w sumie 770 przypadkA?w kierowania w stanie nietrzeA?woAi??ci oraz w stanie po uA?yciu alkoholu. Liczba ta zwiAi??kszyAi??a siAi?? wiAi??c o 17,7 % coumadin testing machine cost w porA?wnaniu do tego samego okresu w roku ubiegAi??ym.

Podsumowanie stanu bezpieczeAi??stwa w ruchu drogowym w okresie od stycznia do paA?dziernika 2010 r.

Policjanci podsumowali teA? stan bezpieczeAi??stwa w okresie od stycznia do paA?dziernika 2010 r. W tym okresie, w porA?wnaniu do dziesiAi??ciu miesiAi??cy 2009 r. zmniejszyAi??a siAi?? liczba wypadkA?w, a takA?e liczba zabitych i rannych w tych wypadkach. Od stycznia do koAi??ca paA?dziernika br. na drogach Podkarpacia doszAi??o w sumie do http://en.marceloalvarez.com/actonel-prices-us/ 1633 wypadkA?w. W tych zdarzeniach zginAi??Ai??y 162 osoby, a 2146 doznaAi??o obraA?eAi??. Liczba wypadkA?w spadAi??a wiAi??c o blisko 10 %, liczba zabitych o 6,4 %, a liczba rannych o blisko 7,4 %. Policjanci odnotowali teA? wzrost liczby kolizji – od stycznia do paA?dziernika byAi??o ich o generic topiramate online 200 8,7 % buy pills wiAi??cej niA? w roku ubiegAi??ym.

tab2

Ponad 7 tys. przypadkA?w kierowania w stanie nietrzeA?woAi??ci oraz w stanie po uA?yciu alkoholu ujawnili podkarpaccy policjanci w okresie od stycznia do paA?dziernika br. ByAi??o ich o 6,3 % wiAi??cej niA? rok wczeAi??niej.

W ciAi??gu dziesiAi??ciu miesiAi??cy policjanci ruchu drogowego wojewA?dztwa podkarpackiego zastosowali blisko 113 636 Ai??rodkA?w prawnych, w tym 36 166 pouczeAi??, 73 173 mandaty karne, skierowali teA? 4 274 wnioski o ukaranie.

KWP}http://uydusistemleriumraniye.ymsayfam.com/iphone-spy-mobile-phone-spy-buscar-movil-por-gps/


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."