Centra Współpracy Służb Granicznych


PODKARPACIE. W dniach 30 i 31 października br. w Rymanowie odbyło się spotkanie podsumowujące pracę polskich, niemieckich, czeskich i słowackich służb policyjnych, granicznych i celnych w przygranicznych centrach współpracy. Na spotkaniu podsumowano tegoroczną działalność centrów.

Przygraniczne punkty kontaktowe działają od 2005 roku, policja współpracuje w nich z innymi służbami od 2008 r., a od 15 grudnia 2011 punkty działają jako Centra Współpracy Służb Granicznych. Zostały one utworzone w celu wymiany informacji pomiędzy krajami graniczącymi z Polską. Obecnie w Europie działa około 40 takich punktów. Spotkanie pod koniec października podsumowywało działalność 4 centrów: polsko-słowackiego w Barwinku, polsko-czeskiego w Chotebuz i Kudowie Słonem oraz polsko-niemieckiego w Świecku, na spotkaniu podsumowano działanie centrów za okres 10 miesięcy 2012 roku.

Zadaniem centrów jest wymiana informacji i szeroko rozumiana współpraca w zakresie bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych. Funkcjonariusze placówek oprócz zdarzeń typowo policyjnych udzielają informacji i pomagają obywatelom różnych krajów poszukującym szczegółowych informacji na temat sytuacji w rejonie przygranicznym lub pomocy w przypadku zdarzeń losowych.

W ubiegłym roku policjanci pracujący w centrach granicznych wymienili ponad 730 informacji dotyczących osób, pojazdów i zdarzeń. W tym roku policjanci współpracując z innymi służbami koordynowali przekazanie osób w ramach europejskiego nakazu aresztowania (ENA), koordynowali przepływ informacji w ramach EURO 2012.  Służby współpracowały także przy ustaleniu i odzyskaniu pojazdu marki AUDI, który został skradziony na terenie Polski, a zatrzymany na terenie Słowacji wraz z dwoma obywatelami Czech. Samochód został zwrócony właścicielowi, a także ustaleniu dla CBŚ Rzeszów 65 pojazdów oraz 19 firm na terenie Słowacji w związku z postępowaniem przeciwko międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi – Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Robert Żółkiewski, I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Kazimierz Mruk, Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu Tomasz Hano, Zastępca Naczelnika Wydziału Granicznego Bieszczadzkiego Oddziału Służby Granicznej w Przemyślu mjr. SG Zygmunt Szpak oraz przedstawiciele służb słowackich, czeskich i niemieckich.

O

KWPdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."