Centra WspA?Ai??pracy SAi??uA?b Granicznych


PODKARPACIE. W dniach 30 i 31 paA?dziernika br. w Rymanowie odbyAi??o siAi?? spotkanie podsumowujAi??ce pracAi?? polskich, niemieckich, czeskich i sAi??owackich sAi??uA?b policyjnych, granicznych i celnych w przygranicznych centrach wspA?Ai??pracy. Na spotkaniu podsumowano tegorocznAi?? dziaAi??alnoAi??Ai?? centrA?w.

Przygraniczne punkty kontaktowe dziaAi??ajAi?? od 2005 roku, policja wspA?Ai??pracuje w nich z innymi sAi??uA?bami od 2008 r., a od 15 grudnia 2011 punkty dziaAi??ajAi?? jako Centra WspA?Ai??pracy SAi??uA?b Granicznych. ZostaAi??y one utworzone w celu wymiany informacji pomiAi??dzy krajami graniczAi??cymi z PolskAi??. Obecnie w Europie dziaAi??a okoAi??o 40 takich punktA?w. Spotkanie pod koniec paA?dziernika podsumowywaAi??o dziaAi??alnoAi??Ai?? 4 centrA?w: polsko-sAi??owackiego w Barwinku, polsko-czeskiego w Chotebuz i Kudowie SAi??onem oraz polsko-niemieckiego w Aswiecku, na spotkaniu podsumowano dziaAi??anie centrA?w za okres 10 miesiAi??cy 2012 roku.

Zadaniem centrA?w jest wymiana informacji i szeroko rozumiana wspA?Ai??praca w zakresie bezpieczeAi??stwa na obszarach przygranicznych. Funkcjonariusze placA?wek oprA?cz zdarzeAi?? typowo policyjnych udzielajAi?? informacji i pomagajAi?? obywatelom rA?A?nych krajA?w poszukujAi??cym szczegA?Ai??owych informacji na temat sytuacji w rejonie przygranicznym lub pomocy w przypadku zdarzeAi?? losowych.

W ubiegAi??ym roku policjanci pracujAi??cy w centrach granicznych wymienili ponad 730 informacji dotyczAi??cych osA?b, pojazdA?w i zdarzeAi??. W tym roku policjanci wspA?Ai??pracujAi??c z innymi sAi??uA?bami koordynowali przekazanie osA?b w ramach europejskiego nakazu aresztowania (ENA), koordynowali przepAi??yw informacji w ramach EURO 2012.Ai?? SAi??uA?by wspA?Ai??pracowaAi??y takA?e przy ustaleniu i odzyskaniu pojazdu marki AUDI, ktA?ry zostaAi?? skradziony na terenie Polski, a zatrzymany na terenie SAi??owacji wraz z dwoma obywatelami Czech. SamochA?d zostaAi?? zwrA?cony wAi??aAi??cicielowi, a takA?e ustaleniu dla CBAs RzeszA?w 65 pojazdA?w oraz 19 firm na terenie SAi??owacji w zwiAi??zku z postAi??powaniem przeciwko miAi??dzynarodowej zorganizowanej grupie przestAi??pczej zajmujAi??cAi?? siAi?? wyAi??udzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniAi??dzy.

W spotkaniu uczestniczyli miAi??dzy innymi – ZastAi??pca Dyrektora Biura MiAi??dzynarodowej WspA?Ai??pracy Policji KGP insp. Robert Ai??A?Ai??kiewski, I ZastAi??pca Podkarpackiego Komendanta WojewA?dzkiego Policji insp. Kazimierz Mruk, ZastAi??pca Dyrektora Izby Celnej w PrzemyAi??lu Tomasz Hano, ZastAi??pca Naczelnika WydziaAi??u Granicznego Bieszczadzkiego OddziaAi??u SAi??uA?by Granicznej w PrzemyAi??lu mjr. SG Zygmunt Szpak oraz przedstawiciele sAi??uA?b sAi??owackich, czeskich i niemieckich.

O

KWPdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else { lamictal xr generic availability http://newpublicthinkers.org/?p=236 proscar shopping cheap fertomid tablets pills online http://ameg.org.mx/is-lipitor-generic-in-canada/


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."