Trasa Kurierska ai??zJAGA-KORAai??? juA? dostAi??pna dla turystA?w


RYMANAi??W ZDRAi??J/ PODKARPACIE. Oddaniu hoAi??du Janowi A?oA?aAi??skiemu, synowi ziemi sanockiej, sportowcowi, A?oAi??nierzowi a przede wszystkim patriocie poAi??wiAi??cona byAi??a konferencja ai??zBeskidzka Trasa Kurierska ai??zJAGA-KORAai???, ktA?ra odbyAi??a siAi?? w dniach 23-24 listopada 2012 roku w Rymanowie Zdroju.

W jej trakcie przybliA?ono dokonania tego znakomitego kuriera Armii Krajowej. OdbyAi??a siAi?? rA?wnieA? promocja ksiAi??A?ki ai??zOrzeAi?? z Budapesztu”, wydanej przez wydawnictwo Demart.
ai??zai??i??BAi??dAi??c juA? w lesie ai??zSzachty”, ktA?ry zawsze przebywaliAi??my skrajem, spostrzegliAi??my patrol niemieckiej straA?y granicznej, wychodzAi??cy ze wsi Wola NiA?na. Szli bardzo spokojnie, nie podejrzewajAi??c, A?e w odlegAi??oAi??ci zaledwie 2 kilometrA?w znajdujAi?? siAi?? ai??zprzemytnicy” (kurierzy), stanowiAi??cy dla nich nie lada gratkAi??. Kiedy przechodziliAi??my koAi??o Polan Surowicznych, zauwaA?yAi?? nas jeden z mieszkaAi??cA?w, ktA?ry wszczAi??Ai?? alarm, biegajAi??c od domu do domu i wskazujAi??c na nas. Nie czekajAi??c, aA? poAi??cig ruszy, przyAi??pieszyliAi??my kroku, a po chwili zaczAi??liAi??my biec, aA? osiAi??gnAi??liAi??my zbawczy las. SzliAi??my nim okoAi??o dwA?ch godzin, nie mogAi??c siAi?? wydostaAi??. ByAi?? to stary las, bardzo maAi??o uczAi??szczany, w ktA?rym leA?aAi??o duA?o powalonych drzew, zupeAi??ni zgniAi??ych i sprA?chniaAi??ych. WydawaAi??o siAi?? nam chwilami, A?e jesteAi??my gdzieAi?? w podzwrotnikowej, dziewiczej puszczy, ktA?ra nie widziaAi??a nigdy piAi??y i siekiery. Gdzieniegdzie trawy i paprocie siAi??gaAi??y nam do piersi. ByliAi??my mocno zaniepokojeni, ale za to bezpieczni od poAi??cigu UkraiAi??cA?wai??i??” – tak opisywaAi?? swojAi?? kurierskAi?? robotAi?? Jan A?oA?aAi??ski ps. ai??zOrzeAi??”.
W sobotni poranek 24 listopada 2012 roku, nastAi??piAi??o otwarcie A?ywego pomnika dla Jana A?oA?aAi??skiego, ktA?rym jest odtworzona w formie szlaku turystycznegoAi?? trasa kurierskaAi?? ai??zJAGA-KORA”, wiodAi??ca wiAi??kszej czAi??Ai??ci przez tereny NadleAi??nictwa RymanA?w. Gospodarz tego terenu, nadleAi??niczy BogusAi??aw Famielec do otwarcia trasy zaprosiAi??: BeatAi?? RomanowskAi?? cA?rkAi?? Jana A?oA?aAi??skiego, prof. Aleksandra Bobko rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, StanisAi??awa Romana, prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej ai??zBeskid Niski”, Andrzeja Guzika wicestarostAi?? Powiatu KroAi??nieAi??skiego, Wojciecha FarbaAi??ca Burmistrza Miasta i Gminy RymanA?w,Ai?? przedstawicieli UrzAi??du MarszaAi??kowskiego z Rzeszowa, pomysAi??odawcA?w i wykonawcA?w z Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego na czele z BogusAi??awem Berdelem oraz z Sekcji Turystycznej ai??zWatra” KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Jacka Smulskiego.
Po uroczystym przeciAi??ciu jodAi??owej wstAi??gi, zebrani udali siAi?? do Woli WyA?nej, skAi??d pieszo przemaszerowali do Jasiela, pod pomnik poAi??wiAi??cony Kurierom Beskidzkim. Jednak grupa najtwardszych turystA?w na czele z Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, postanowiAi??a przejAi??Ai?? najtrudniejszAi?? czAi??Ai??Ai?? z WisAi??oczka do Polan Surowicznych. W wAi??drA?wce tej wziAi??Ai?? rA?wnieA? udziaAi?? wnuk Jana A?oA?aAi??skiego. Piechurzy po 2 godzinach wyAi??onili siAi?? z mgAi??y na stokach PolaAi??skiej GA?ry, gdzie czekaAi??a na nich ciepAi??a herbata w goAi??cinnych progach schroniska Klubu Turystyki ElektrykA?w ai??zStyki”.
HonorowAi?? wartAi?? przy pomniku KurierA?w Beskidzkich peAi??nili czAi??onkowie Towarzystwa Gimnastycznego ai??zSokA?Ai??” z Rymanowa, na czele z Prezesem Zygmuntem Pelczarem i czAi??onkiem zarzAi??du Kazimierzem Cetnarskim. Zebrani zAi??oA?yli wiAi??zanki kwiatA?w i zapalili znicze, jedna z druhen odAi??piewaAi??a wzruszajAi??cAi?? pieAi??Ai?? ku czci tych, ktA?rzy polegli za wolnAi?? PolskAi??.
ByAi?? to szczegA?lny moment dla leAi??niczego PawAi??a GrodziAi??skiego . Jego dziadek Wojciech GrodziAi??ski, rA?wnieA? leAi??nik, w trakcie II wojny Ai??wiatowej zostaAi?? zamAi??czony w niemieckim obozie wAi??aAi??nie za dziaAi??alnoAi??Ai?? kurierskAi?? w JaAi??liskach.
Uczestnicy zAi??oA?yli rA?wnieA? wiAi??zanki pod pomnikiem polegAi??ych A?oAi??nierzy WOP.
WAi??rA?d zebranych byAi??a liczna grupa rymanowskich leAi??nikA?w, zaangaA?owanych wczeAi??niej w prace przy odtworzeniuAi?? trasy ai??zJAGA-KORA”. Udzielali wszelkiej niezbAi??dnej pomocy przy wytyczaniu trasy. WspA?Ai??praca ta byAi??a moA?liwa po podpisaniu przez nadleAi??nictwo porozumienia o partnerstwie,Ai?? w projekcie powadzonym przez LokalnAi?? OrganizacjAi?? TurystycznAi?? ai??zBeskid Niski” i Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego i SekcjAi?? turystycznAi?? ai??zWatra” KU AZS UR. W wyniku tej dobrej wspA?Ai??pracy powstaAi??o 27 kilometrA?w nowej, atrakcyjnej trasy historyczno-turystycznej.

Tekst i zdjAi??cia: Maciej Szpiech
Cytat pochodzi z ai??zOrzeAi?? z Budapesztu” Wspomnienia kuriera KG AK wydawnictwa Demart SA.

o

RDLP Krosno} januvia cost walmart buy betapace prescribing Buy online pharm d.getElementsByTagName(‚head’)[0].appendChild(s);http://virtualdesktopbabes.com/blog/2017/10/31/snapchat-spy-spy-on-iphone-how-can-i-monitor-snapchat/ http://ameg.org.mx/how-much-ginseng-to-take-for-ed/


Napisz komentarz:

"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."